Hayal Gücüne Güç Katan Toplumsal Arka Plan: 1960’ların Ütopya Eskizleri İçin Altlık Çalışması

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Platon’dan beri ideal toplumun nasıl olması gerektiğine dair birçok fikir ortaya atılmıştır. Bu fikirlerin büyük bir kısmı, ideal topluma ulaşılabilmesi için öncelikle ideal toplumun yaşayacağı mekânların tasarlanması gerektiği görüşüne dayanır ve bu görüş yardımıyla birbiri ardına farklı ideal toplum modelleri ortaya konur. Dünya tarihinde, “ütopya eskizleri” olarak adlandırılabilecek bu modellerin yoğun olarak üretildikleri ve yoğun tartışma ortamları yarattıkları dönemlerin günümüze en yakın olanı 1960’lı yıllar olarak bilinen dönemdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan yoğun sanayileşmeye bağlı beliren olanakların, bilimsel ve teknik gelişmelerin yarattığı beklentilerin, kentlerin hızlı büyümeleri sonucu yaşanmaya başlanan sıkıntıların, toplumsal hayatta gündemi belirleyen farklı tartışmaların ve mimarlıkta yeni arayışların ortaya çıkışına denk gelen bu canlı dönemde, birbiri ardına birçok hayali proje tasarlanmıştır. Bu çalışma 1960’ların canlı ütopyacı ortamına zemin oluşturan sosyal yapıyı, bu dönemde yaşanan değişimler ve dönüşümlere dair yapılan yorumlar aracılığıyla alternatif bir okuma denemesidir.

 

Anahtar Kelimeler
Ütopya; Hayali Proje; Toplumsal Yapı; 1960'lar

İngilizce (English) için tıklayınız.