Hayy bin Yakzan: İnsanlık Adasında Yalnız Bir Hakikat Yolcusu

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Hayy b. Yakzân, nazar (istidlâl) yoluyla ulaşılan metafizik bilgilerin ancak müşâhedeyle gerçek anlamda kesin bilgiye dönüşeceğini iddia eder. Bu yönüyle eser, nazar yönteminin ardından riyazet yöntemine geçmeyi savunan bir tür işrâkî yöntemi önerir. Öyküde anlatılan Hayy’ın serüveni ise bu yöntemin evrensel bir durum olarak insan tabiatına uygunluğunu ve hakikati kavramanın gerçekte bireysel bir süreç olduğunu göstermeyi amaçlar. Eser, bir öykü olması açısından kurgusallık taşımakla birlikte anlatılan meseleler herhangi bir kurgusallık veya sembolizm barındırmaz. Bu açıdan İbn Tufeyl’in felsefi görüşleri, Hayy b. Yakzân karakteri üzerinden açık seçik ifade edilmektedir. Bu durum, eserdeki sembolizmin gerçekte yalnızca Hayy b. Yakzân’ın kişiliğinde olduğunu gösterir. Dikkatli bir okuma bu sembolün delalet ettiği şeyin, yazarın bizzat kendisi olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hayy b. Yakzân, bir filozofun kendi hakikat arayışının öyküsüdür.

 

Anahtar Kelimeler
Nazar; Yöntem; Riyazet; Müşahede; Burhan

İngilizce (English) için tıklayınız.