Hollanda Sosyolojisi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Hollanda’da akademinin sınırlarını aşan sosyoloji, toplumdaki temel problemlerin çözümünde kullanılmıştır. Hollanda gibi çok kültürlü ve çok dinli bir toplumda sosyoloji, dini hoşgörü, ırkçılık, entegrasyon gibi pratik konulara yönelmekten başka bir seçeneğe sahip değildi. Dahası, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen sosyal devlet, devlet planlamasının önemini artırmış, sonuç olarak siyaset oluşturmada sosyal bilimlere düşen görev artmıştır. Tüm bu tarihi ve toplumsal gelişmeler hükümetlerin kısa vadedeki pratik amaçlarıyla uyumlu bir sosyoloji eğitimi vücuda getirmiştir. Ne var ki, kısa vadeli pratik amaçlara odaklanmak Hollanda Sosyolojisi’nde teori oluşumunu sekteye uğratmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hollanda Sosyolojisi, Sosyoloji Eğitimi, Sosyal Devlet, Rudolf Steinmetz

İngilizce (English) için tıklayınız.