İç Savaş ve Savaş Sonrası İspanyası’nın İlk Döneminde Toplumsal Değişim

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 26

Öz

İç Savaş sonrası İspanya’sı, 1939-1950 yılları arasında ele alındığında toplumsal yönden önemli değişimler yaşandığı gözlemlenir. Karaborsacı ve kaçakçıların yaşadığı rahat yaşam, açlıktan ölme sınırına gelen çoğu insan için zamanla özendirici bir hal alır. İspanyol sosyal ortamının açgözlülük ve sefalet ile tanımlanabilecek bu sıra dışı dönemi ve bu dönemde artan suç oranları, incelenmesi gereken bir toplumsal olay niteliği taşır. İç savaş öncesinde suçla ilişkisi olmayan sayısız İspanyol yurttaş, iç savaş sırasında kısa sürede suçlu kimliğine bürünmüştür. Bu dönemde, bireysel suçlar ve çete suçları artmış, çeşitli sahtecilik, hırsızlık ve kaçakçılık yöntemleri gözlemlenmiştir. Kıtlık ve yasal baskıların olduğu bir ortamda savaşın yaralarını sarmak da zor olmuştur. Sonuç olarak İspanya’nın iç savaş sonrası örneği, bir toplumun sosyal ve ekonomik dengeleri sarsıldı- ğında bununla eşzamanlı olarak ahlaki açıdan da yıprandığını bize gösterir. Toplumun önemli bir kesimi tarafından desteklenen ve savaş öncesinin yönetim düzensizliklerine ve ekonomik sorunlarına çare olacağı düşünülen General Francisco Franco, tüm bunlara çözüm olamaz. Savaş sonrasının ilk döneminde halk için yaşam şartları daha da kötüleşir.

Anahtar Kelimeler
İspanyol İç Savaşı, Savaş Sonrası İspanyası, Francisco Franco, Toplumsal Değişim, Suç

İngilizce (English) için tıklayınız.