İçtimaiyat Tahsil Etmek İsteyen Gençlere, İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Türk gençlerinden birçokları, ilme, irfana olan ihtiyaçlarını tatmin eylemek üzere Avrupa’ya koşmak, Garbın ilmen, irfanen yükselmiş hayatına bir müddet karışmak, iktisap edecekleri tecrübeler, elde edecekleri malumat ile kendilerinin hizmetlerine müntazar bulunan Türklüğü i’la etmek istiyorlar. Fakat nereye gidecekler, nasıl geçinecekler, ihtisas sahibi olmak istedikleri hususta en iyi, en feyyaz membaı hangi yerde, hangi memlekette bulacaklar. Bunu tayin edemiyorlar. Kari’lerimiz meyanında bu gibi, Türk gençlerinin pek ziyade olduğuna kanaat ettiğim içindir ki Cenevre’de içtimaiyat tahsili ile meşgul bulunan bir Türk gencine, İsmail Hakkı Bey kardeşimize müracaat ettik, verdiği cevapları genç Kari’lerimize takdim eyliyoruz.

 

İngilizce (English) için tıklayınız.