İdeolojinin Tarihçesi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Sosyal bilimlerin tarifi en zor kavramlarından biri olan ideoloji kavramının tarihsel serüvenini ele almayı hedefleyen bu mütevazı çalışmada, ilk kullanılmaya başlandığı dönemden günümüze kazandığı anlamlar ve kavram etrafında gerçekleştirilen tartışmalar üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, ideolojinin doğasına ve anlamına ilişkin bir değerlendirme yapmak, şimdilik, amaçlanmamıştır. İdeoloji kavramının günümüzde aldığı biçim ve incelenmesine ilişkin yeni öneriler ve yaklaşımlar sonraki çalışmalarımızın konusu olacaktır.

Anahtar Kelimeler
İdeoloji, Destutt de Tracy, Kari Marx, Louis Althusser, Antonio Gramsci, Kari Mannheim, İdeolojinin Sonu

İngilizce (English) için tıklayınız.