İktisat, Milli İktisat ve Ziya Gökalp

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Bu yazının amacı, Ziya Gökalp ile Friedrich List’in uluslarını korumaya yö- nelik iktisadi önerilerinin özdeşleşen yönlerini belirlemektir. Bilindiği gibi List, Gö- kalp’in “milli iktisat” konusundaki görüşlerine kaynaklık eden Alman “milli iktisat” okulunun fikir babası olarak kabul edilmektedir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle iktisadın bilim niteliğini kazanması, ardından da “milli iktisat” kavramının oluşmasının arka planına kısaca değinilmektedir. Konuyla bağlantılı olarak List’in görüşleri tanıtıldıktan sonra Gökalp’in iktisadi konulardaki düşünceleri ele alınmaktadır. Türkiye’de milli iktisat açısından bir tarih başlangıcı niteliğindeki Birinci Dünya Savaşı koşulları altında, List gibi Gökalp de İngiliz iktisat politikasının, savaşlarla yıpranmış, iktisadi anlamda geri kalmış bir ülkede uygulanmasının adil olmadığını düşünür. İkisi de milli, himayeci ve devletçi görüşlere sahiptir ve ülkelerini yeni dünya düzeninde, diğer ülkelerle rekabete girebilir konuma yükseltmeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, İktisat, Milli İktisat, Ziya Gökalp, Friedrich List

İngilizce (English) için tıklayınız.