İLERLEME DÜŞÜNCESİ”NE YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Tarihsel süreç içerisinde ‘ilerleme düşüncesi’ni, kişinin kendisi ya da sonraki kuşaklar için gelecekteki iyi olaylara yönelik bir umudunun yansıması olarak görmek olanaklıdır. Böyle bakıldığında ilerleme düşüncesi, insanlar için içeriği bakımından neye ‘iyi’ diyeceğimizle yakından ilişkili duruma gelir. Her tarihsel dönemde insanların beklentilerine göre ‘ortak iyi’nin tanımının araçsal olarak oluşturulduğunu ve ideolojik olarak kullanıldığı söyleyebiliriz. Bu yazıda da ileri süreceğimiz düşünce, ilerlemenin insanlara ve onları takip edecek kişiler olarak gelecek kuşaklara bir yön verme amacıyla tasarlanmış işlevsel bir terim olduğudur.

Anahtar Kelimeler
İlerleme Düşüncesi, Ortak İyi, Ereksellik, Teknik Gelişme, Meşruiyet

İngilizce (English) için tıklayınız.