İLERLEME ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Günümüzde artık pek çok kavram içi boş bir durumda kullanılmaktadır. Bu kavramların tarihsellikleri anlaşılmamakta ve dolayısıyla bulanık bir şekilde kullanılmaktadırlar. Böyle keyfi bir kullanım sonucunda ifadelerimizdeki içerik zayıflamakta ve düşünme pratiğimiz anlaşılmaz bir hal almaktadır. Bu tarz sağlıksız bir düşünsel çevre ile herhangi bir sorunumuzu belirlemek ve buna çözüm getirmek de giderek zorlaşmaktadır. İthal kavramlar aracılığıyla can çekişir hale gelen düşünsel çevremizi kirleten kavrayışlardan bir tanesi de ilerleme kavramıdır. Ne olduğunu ve ne için kullanıldığını bilmediğimiz bu kavram da geçtiğimiz yüzyılda ithal edilmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Bu kavramı kullanırken gösterilen yeteneksizlik ve anlaşılmazlık had safhadadır. Bu makalede, bu kavramın ne anlamlara gelebileceği konusunu ele almaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
İlerleme, Gelişme, Dönüşüm, İktisadi Gelişme, Bilimde İlerleme, Doğu-Batı İlişkisi, Antikçağ ve İlerleme Anlayışı, İlke, İdeal olan.

İngilizce (English) için tıklayınız.