İLHANLI DEVLETİ VEZİRİ REŞİDÜDDİN FAZLULLAH HEMEDANİ (1248 – 1318)’NİN TARIM BİLİMLERİ TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Bu çalışma, aslında İran’lı bir hekim,yazar ve tarihçi olan ve Reşiddüddin Tabib olarak da bilinen Reşiddüdin Fazlullah Hemadani (1247-1318)’in zirai faaliyetlerinin incelenmesidir. Ayrıca o, İrandaki İlhanlı Devletinin Başkenti Tebriz’de bulunan Baş Veziriydi .Onun etnik kökeni Yahudi olup, kendisi otuzlu yaşlarda İslam dinini seçmişti. Onun tarafından yazılan Âsar-ı ve Ahya, ortaçağ boyunca İslami zirai eserler içinde ilk Farsça kitap olarak bilinmektedir.Onun bu eseri toplama bir eser olup, 24 bölüme ayrılır; meteoroloji, tarla tarımı, bahçe tarımı ve ağaç yetiştirme, arıcılık,böcek ve diğer zararlıların tahribatı, çiftçilik, hayvancılık, mimarlık, kale inşası, gemi yapımı, madencilik ve metalurjiye ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı Reşiddüdin Fazlullah Hemadanin tarımsal faaliyetleri ile birlikte onun ünlü eserini Türk Bilim Dünya’sına kısaca tanıtmaktır.

 

Anahtar Kelimeler
Rashid al din, Ilkhanid state, agriculture, arboriculture, Âthar-i wa Ahya.

İngilizce (English) için tıklayınız.