IMMANUEL WALLERSTEIN: ESERLERİ ÇERÇEVESİNDE ENTELEKTÜEL GELİŞİMİ∗

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 14

Öz

Bu yazının konusu, çalışmalarından hareketle Immanuel Wallerstein’in entelektüel gelişimini ele almaktır. Bir yazı konusu olarak Wallerstein’in entelektüel gelişiminin üzerinde durulmasının gereği, entelektüel biyografisini temel alarak ilgilerinin ve 20. yüzyıl Batı sosyolojisine damgasını vuran düşüncelerinin gelişimini yakalamanın mümkün olacağına duyulan inançtır. Wallerstein’in lisans eğitimiyle başlattığımız akademik biyografisinin, çalışmaları ve ilgilerinin gelişimi ve değişimi temelinde birbirinden belirgin şekilde ayrılabilecek üç dönemde ele alınabileceği görüşü, yazının temel çerçevesini oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler
Immanuel Wallerstein, Biography, Wallerstein's Major Works, World System.

İngilizce (English) için tıklayınız.