iNSAN BiLiMLERi, ÖZNE VE ÖZNELLiK

Yazar/lar:

Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 16

Öz

Bu makalede “social sciences”, “sciences humaines” ve “Geisteswissenschaften” kavramlarından yola çıkarak bir insan bilimleri anlayışı geliştirilmeye çalışılmaktadlr. Bu dogrultuda modern düşüncenin “ozne” ve “oznellik” kavramlanna yükledigi anlamlar tartışılmakta ve eleştirilmektedir. Sonuç,; olarak insan bilimleri kavramı “derin ozne”, “gizli ozne” ve “oznelerarasılık” kavramlanyla ilişkilendirilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler
Human sciences, subject, subjectivity.

İngilizce (English) için tıklayınız.