İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE KLASİK FİLOLOJİ

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Filoloji öğrenimi Türkçedeki anlamıyla dil ve edebiyat öğrenimidir. Klasik filoloji, temeli akıl yürütmeye ve karşılaştırma yapmaya dayalı bir filoloji disiplinidir. Antikçağın Eski Yunan ve Roma uygarlıklarını, bu uygarlıklardan zamanımıza aktarılmış belgeleri ve edebi metinleri inceleyerek ve açıklayarak her yönüyle (dil, kurumlar, devlet yönetimi, sosyal yaşam v.b.) tanıtma, bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkarma uğraşıdır. Ülkemizin yüksek öğrenim tarihi incelendiğinde klasik filolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışının 1933 yılında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Üniversite Reformuyla gerçekleştiği görülür. Fakültemizde 1933 Üniversite Reformuyla birlikte başlayan ve 1943 yılına kadar kurulan on iki enstitünün arasında Klasik Filoloji Enstitüsü de bulunmaktaydı. İlk kuruluşunda öğretim kadrosu yabancı akademisyenlerden oluşan Klasik Filoloji zaman içinde önce yurt dışında eğitim görmüş Türk akademisyenlerin katkılarıyla ve sonra da İstanbul Üniversitesinin yetiştirdiği akademisyen kadrosuyla Antikçağ kültürünün insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemini ve değerini tanıtmayı amaçlayan eğitim ve araştırma faaliyetlerini lisans ve lisans üstü düzeylerde sürdürmektedir.

 

Anahtar Kelimeler
Eski Yunan, Filoloji, Hümanizm, İstanbul, Roma, Eğitim, Latince, Yunanca, Üniversite

İngilizce (English) için tıklayınız.