İzciliğin Türkiye’ye Gelişi ve Günümüzdeki Görünümü

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 20

Öz

19. yüzyıldan itibaren Batıda, topluma yönelik projelerin uygulanmasında gençlik örgütlerine öncü bir rol verildiğini görmekteyiz. Gerek ulus-devlet inşa süreçlerinde, gerekse sonrasında ortaya çıkan modern ideolojilerin yayılma serüvenlerinde; gençlik, aracı kategori olarak önem kazanacaktır. Eş zamanlı hayat bulan birçok paramiliter gençlik örgütü arasında Birleşik Krallık kaynaklı izcilik, özellikle Dünya savaşları sonrası varlığını sürdürebilen bir üniformalı hareket olarak farklı bir konuma ulaşmakta. Ülkemize, yenileşme sorunları tartışmalarında ve imparatorluğun var olma mücadelesini verdiği bir dönemde tanıtılan izcilik, mevcut dengelerin zemininde kendisini toplumsal yaşamda kabul ettirmekte. 1945 sonrası oluşan yeni yapılanmalarda dünyanın hemen her alanında WOSM ve WAGGS aracılığı ile örgütlenmesini gerçekleştiren izcilik üzerine; kurucu Baden Powell’ın yaşam öyküsü ve öğretilerinden başlamak üzere ülkemiz izciliğinin günümüzdeki yapısı dahil bir dizi konuyu toplum bilimi önünde olabildiğince çok yönlü olarak tartışılması hedefine katkıda bulunmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler
izcilik, gençIik, paramiliter, Powell, WOSM

İngilizce (English) için tıklayınız.