Kapıya Geleni Geri Çevirmeme: İstanbul Esnafının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı

Yazar/lar: İsmail Coşkun, Alev Erkilet

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 20

Öz

Bu makale, İstanbul esnafının dilencilik olgusuna bakış açısını, 2009 yaz aylarında gerçekleştirilmiş olan bir saha araştırmasının bulguları çerçevesinde ele almaktadır. Kamu kurumları tarafından bir toplumsal problem olarak deklare edilen dilenciliğe İstanbul halkının bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. 55 derinlemesine mülakat, bir de odak grup toplantısı yapılmıştır. Derinlemesine mülakatlar esnaf, çeşitli mesleklerden İstanbullular ve din adamları ile gerçekleştirilmiştir. Zabıta görevlileri ile de bir odak grup toplantısı yapılmıştır. Makalede İstanbul halkının dilenci ile en fazla muhatap olan kesimini oluşturan esnafın, dilencilik olgusuna ve dilencilere yaklaşımını irdelemeyi amaçlayan sorulara verdiği cevaplar analiz edilmektedir. Esnaf dilenciliği nasıl tanımlamakta, İstanbul’da hangi dilencilik türleri ve grupları ile karşılaşmakta, dilenciye neden para vermekte, dilencileri bir tehdit, dilenciliği de bir toplumsal problem olarak algılamakta mı? türünden sorulara alınan cevaplar, esnafın geleneksel bir toplumsal kategori olarak geçmişten getirdiği inanç-değer ve işlevlere hala sahip çıkmakta olduğunu göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler
Nitel araştırma, derinlemesine mülakat, odak grup toplantısı, toplumsal problemler, dilencilik, esnaf.

İngilizce (English) için tıklayınız.