Karşı İstikametten Göç: Türkiye’deki Yüksek Vasıflı Alman Kadınlar

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Makalem son iki yıldır İstanbul’da yürüttüğüm “İstanbul Calling: Yüksek vasıflı Türkiye kökenli olan ve olmayan Alman vatandaşı kadınların ulusaşırı iş ve yaşam dünyaları” adlı ampirik araştırma projesine dayanıyor ve bu araştırmanın bulgularını özetliyor. Bu bağlamda Türkiye kökenli olan ve olmayan Almanya vatandaşı kadınların Türkiye’ye geliş nedenleri, emek piyasasına uyum süreçleri, ulusaşırı tutumları ve sosyo-kültürel ağları mercek altına alınıp benzerlik ve farklılıkları inceleniyor. Ayrıca araştırmanın çerçevesini çizmek amacıyla, Türkiye’ye göç hareketleri, Türkiye’deki Alman göçmen grupları, Almanya’dan gelip Türkiye’ye yerleşen yüksek vasıflı kadın göçmenlerin değişen profili ve Almanya’dan yüksek vasıflı göç söyleminin ana hatları özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye’ye Uluslararası Göç, Türkiye’deki Almanlar, Türk-Alman Göçü, Geriye Göç, Yüksek Vasıflı Göç, Kadın Göçmenler

İngilizce (English) için tıklayınız.