KAYITDIŞI EKONOMİ

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Bu çalışma aşağıdaki soruları cevaplandırmayı amaçlar: Hangi sosyal, ekonomik veya siyasal koşullar vergi kaçakçılığını kolaylaştırmakta veya özendirmektedir? Vergi yasalarına itaatin toplumda yaygınlaşması için vergi ahlâkı’nın önemi nedir? Yapılmış olan 46 adet kalitatif mülâkatın sonucu olarak vergi kaçakçılığının uzun vadede düzeltilebilir nitelikte olan dışsal koşullar tarafından etkilendiği ortaya çıkmıştır. Örneğin vergilendirmenin piyasa ekonomisine uygunluğu, vergi suçlarının daha yüksek oranda takibi, vergi gelirlerinin kamu hizmetlerine daha iyi dönüşümü gibi. Vergi adaleti kapsamına giren bu tür sorunların üstesinden gelinmesiyle vergi ahlâkı da olumlu yönde değişecek ve yurttaşlarda vergi yasalarına uymaya sevk edici bir zihniyet oluşacaktır.

 

Anahtar Kelimeler
Mali Sosyoloji, Kayıtdışı Ekonomi, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Ahlakı

İngilizce (English) için tıklayınız.