Kayseri Örneği Üzerinden Kentleşme ve Şiddet İlişkisi: İleriye Dönük Bir Projeksiyon

Yazar/lar: Altay İltan Aktürk, Aylin Yakupoğlu, Dilek Çelik, Gökhan Oral

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Her toplulukta farklı yoğunlukta ve farklı şekillerde suç işlenmekte, bu suçlara karşı da sosyal politika oluşturanlardan çeşitli önlemler alması, suçluluğu azaltması beklenmektedir. Suçluluğun azaltılması çabaları arasında önem taşıyan yöntemlerden birini de ileriki yıllarda işlenecek olası suçları ve suçlu sayısını öngörmeye dayanan suç tahmini çalışmaları oluşturmaktadır. Bu makalede, şiddet ile kentleşme, kentlileşme ve göç arasındaki ilişki, Kayseri ili örneği üzerinden, iç göç ile kente gelenlerin geleneksel kültürel yapısının taşı- dığı suç olasılıkları bağlamında değerlendirilmiş; kentte işlenmesi olası suçları azaltmak için bireye özgü risk faktörlerinin iyi analiz edilmesinin yanı sıra sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi, aşamalı entegrasyon mekanizmalarının oluşturulması, bireye özgü başa çıkma becerilerinin desteklenmesi gibi faktörlerin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Kentleşme, Kentlileşme, Suç, Suç Tahmini, Suç Önleme

İngilizce (English) için tıklayınız.