“Konuk İşçi”likten “Göç Arkaplanlı İnsanlar”a: Alman Göç Sosyolojisine Eleştirel Bir Bakış

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bir sosyal olgu olarak Almanya’ya göç toplumu ve kamu kuruluşları tarafından 1990’lara kadar inkar edilmişti. Bundan dolayı sosyolojinin bir alt disipline olarak göç sosyolojisi çok fazla ilgi görmedi. Ne zaman alınan toplumu göç ve göçmenler hakkındaki merakı çoğaldı, o zaman göç sosyolojisinin önemi arttı. Bu göç ve onun yarattığı sorunlar hakkındaki akademik yayınların patlamasıyla kendisini gösterdi. Bu makalenin gayesi alman göç sosyolojisi hakkında kısa ve eleştirel bir genel bakış sunmaktır. Almanya’daki göç sosyolojinin temel vasıfları tanıtılacak ve onun boğuştuğu metodolojik ve içeriksel sorunları gösterilecek. Göçmen kökenli olmayan araştırmacıların araştınna içeriğinin toplumsal tartışmalar ve talepler tarafından belirlendiği olgusunu göz önüne almayarak, kendi araştırma sonuçlarını eleştirmeyerek ve böylece sonuçların yanlış yorumlanması tehlikesi ile karşı karşıyalar, ki böylece topluma göç ve göçmenler hakkında yanlış bir resim sunuyorlar.

Anahtar Kelimeler
Almanya, Göç Sosyolojisi, Göç, Bilim Sosyolojisi

İngilizce (English) için tıklayınız.