Korkut Tuna’nın İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarihindeki Yeri

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İÜEF) Sosyoloji Bölümü, Türkiye’de sosyolojik düşüncenin üniversite düzeyinde ortaya çıktığı ilk yerdir ve Türkiye’de sosyolojinin bir disiplin olarak yerleşmesine önayak olmanın ötesinde daha da önemli sayılabilecek bir nitelik olarak özgün ve özerk bir sosyolojik düşünce geleneğinin öncüsü ve temsilcisi bir kürsü özelliği taşımaktadır. Ziya Gökalp, Hilmi Ziya Ülken, Nurettin Şazi Kösemihal, Cahit Tanyol ve Baykan Sezer gibi önemli isimlerin sosyolojik çalışmaları söz konusu geleneğin bir parçasını oluşturmaktadır. Türk sosyoloji tarihinde önemli bir yer tutan sosyoloji geleneğinin ya da sosyoloji yapma biçiminin daha çok tarihsel sosyoloji ekseninde yapıldığı söylenebilir. Bu çalışma, Korkut Tuna’nın gerek kendi çalışmalarıyla, gerekse yürüttüğü lisansüstü tezlerle İÜEF Sosyoloji Bölümü’nün varoluşuyla özdeşleşmiş makro ölçekte tarihsel sosyoloji yapma tarzının yanında, gündelik yaşamın mikro plandaki yapısını merkeze alan bir sosyolojiye ilk kez kapı aralayarak İÜEF Sosyoloji Bölümü’nde sosyoloji yapmanın yelpazesini genişlettiği/zenginleştirdiği savını ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler
Korkut Tuna, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Tarihsel Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji

İngilizce (English) için tıklayınız.