Küreselleşme, Kültür ve Alman-Amerikan Etkileşim Normlarının Benzeşmezliği: Lewin Hipotezini Yeniden Ele Almak

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Kültürel küreselleşme, farklı kültürlerde yüz yüze etkileşimleri sevk ve idare eden değer yargılarının yakınsaması sorununu gündeme getirmektedir. Artan kültürlerarası iletişim ve hareketlilik, etkileşim sınırlarını aşağı çektiğinden, pek çok araştırmacı yerel kültürel normların, yerini, Amerikalılarınki gibi küresel çapta lider kültürlerce tanımlanmış küresel standartlara bırakacağını iddia etmektedir. Bu makalede iki ülke, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kültürel normların yakınsadığı şeklindeki düşünceyi eleştirel bir bakışla ele alıyorum. Simmel’in yüz yüze etkileşim kuramı ve Kurt Lewin’in Alman-Amerikan farklılıkları çözümlemesine yaslanarak, etkileşimin üç temel seviyesinde –yabancıdan müntesibe geçiş esnasındaki kendini ifşada, sohbette ve dostluk inşasında– yakınsamaya işaret eden çok az veri olduğu ve etkileşim normlarındaki karakteristik Alman-Amerikan farklarının varlığını sürdürdüğü sonucuna ulaşıyorum.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Küreselleşme, Kültürel Normların Benzeşmesi, Toplumsal Etkileşim, Kültürlerarası İletişim, Georg Simmel, Kurt Lewin

İngilizce (English) için tıklayınız.