Legitimitaetsprobleme im Spaetkapitalismus ve Faktizitaet und Geltung, Jürgen Habermas

Yazar/lar:

Yıl: 2004 Cilt: 3 Sayı: 8

Jürgen Habermas, Legitimitaetsprobleme im Spaetkapitalismus (Geç Kapitalizm’de Haklılaştırım Sorunları), Frankfurt/M 1973.

Jürgen Habermas, Faktizitaet und Geltung (Olgusallık ve Geçerlilik), Suhrkamp , Frankfurt/M 1992.

İşlev sistemlerinin (bürokrasilerin) kültürden özerkleşerek kurumlaştığı gelenek sonrası toplumlarda ortaya çıkan haklılaştırım sorunlarına Habermas önce başlığı “Geç Kapitalizm’de Haklılaştırım Sorunları” (1973) diye çevrilebilecek eseriyle çözüm aramıştı. Söz konusu araştırmada haklılaştırım kavramı yeniden açıklanmış ve sorunun çözümünün bir taslağı geliştirilmişti. Hukuk devleti kavramına yeni bir boyut getiren doksanlı yılların araştırması ise daha önceki projenin tamamlanması anlamında soruna kapsayıcı bir hukuki ve sosyolojik bağlam içinde çözüm getirmektedir. Bu nedenle, aşağıda önce Habermas’ın 1973’te yayınlanmış araştırması özetlenip daha sonra başlığı “Olgusallık ve Geçerlilik” diye çevrilebilecek (1992) yapıtı yorumlanmıştır.

İngilizce (English) için tıklayınız.