Lozan Anlaşması’nın Doksanıncı Yılına Saygı: İmroz’dan Gökçeada’ya Sabitleştirilmiş ve Hareketli Anlatılar

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Bu yazıda 1923 Lozan Anlaşması ve Türkiye’deki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkler hakkında Ek Nüfus Mübadelesi Protokolü nedeniyle; ulusaşırı gruplar, yarı-zamanlı vatandaşlıklar ve diyaspora ile sonuçlanan; zorunlu göç, mülteciler ve sığınmacılar destanı ele alınmaktadır. Gökçeadalıların (İmrozluların) statüsünün iletişim hakları kaybı açısından belirlendiği tartı- şılmakta ve bu olgu kaybın en görülür olduğu yere yerleştirilmektedir – İmroz adası. Bu süreç içinde ada bir ‘alıkoyma’ yeri olmakta ve ‘alıkoyulan’ İmrozlular, onların konuşmalarına izin veren – veya talep eden – süreçlere bakılmaksızın ‘diyalog içindeki yer’ statülerini kaybetmektedirler. Lozan Anlaşması ile kendilerine tanınan ayrıcalık; ironik olarak, serbest hareket, taşınabilir ve taşınamaz katmanlar olarak kültürel mirasın anlamlandırılması ve korunması temel ilkeleri ile taban tabana zıt hale gelmesine yol açmıştır.

Anahtar Kelimeler
İletişim Hakları, Alıkoyma, Diyaspora, Düzensiz Göçmenler, Taşınabilir Kültürel Miras, Taşınamaz Kültürel Miras

İngilizce (English) için tıklayınız.