Modern Ordu Teşkilatında Çeşitlilik ve Vatandaşlık

Yazar/lar: David R. Segal, Mady Wechsler Segal, Brian J. Reed

DOI: 10.16917/sd.10365

OnlineFirst olarak 22 Mart 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 2

Öz

Her ülke kendisine miras kalan silahlı kuvvetlerini bugünü ve geleceği için yeniden üretmek ister. Ancak askerlik hizmetinin vatandaşlıkla ilişkisi; küreselleşme, göç, harp seferberliği ve zorunlu askerliğe dayalı kitle ordularının azalmasıyla birlikte askere alma süreçleri üzerinde önceden dışlanıp sınırlandırılan grupları içine alacak şekilde genişlemesi yönünde baskı oluşturmuştur. ABD Silahlı Kuvvetleri’nin etnisite, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim hususlarında ortaya koyduğu entegrasyon tecrübesi, entegrasyonun önündeki engellerin nasıl kaldırılıp aşılabileceğinin bir örneğini sunmaktadır. Entegrasyonla birlikte hizmet ettiği nüfusun gittikçe artan çeşitliliğini yansıtan bir silahlı kuvvetler üretilmiş, dışlanmış grupların vatandaşlık hakları teslim edilmiş ve ülkelerin de sahip oldukları insan sermayesini ulusal güvenlik amaçlı kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık • Çeşitlilik • Kapalılık • Irk • Cinsiyet • Toplumsal cinsiyet • Cinsel yönelim • Gruplararası temas kuramı • Entegrasyon • Ordu

İngilizce (English) için tıklayınız.