MODERNİTE VE ANARŞİZMLE İLGİSİ BAKIMINDAN İLERLEME KAVRAMININ BİR ÇÖZÜMLEMESİ

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Bu makalede, ilkin, modernite ve anarşizm açısından ilerleme kavramı ele alındı; onun değer yüklü bir kavram olarak bilimde (sosyolojide) kullanılıp kullanılamayacağı tartışıldı. Modernin ve anarşizmin özne konstrüksiyonu, onların başlıca temsilcilerinde, insanın kendisine ve doğaya bakışı açısından incelendi. Bugün çevre kirliliği olarak karşımıza çıkan sorunun epistemolojik ve ontolojik temelinin modern doğabilimin kendisinde bulunduğu saptandı. Bu durumdan kurtulmanın insana ve doğaya yeni bir bakışı gerektirdiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler
Modernite, Anarşizm, İlerleme, Özne

İngilizce (English) için tıklayınız.