Mümkün Bourdieu’ler Uzayında Bir Bourdieu: Türkiye Bilimsel Üretim Alanında Bourdieu Sosyolojisi

Yazar/lar: Abdurrahman Nur, Elyesa Koytak

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Türkiye’de 1995 yılından itibaren çeşitli çalışmalarda atıf yapılan Pierre Bourdieu sosyolojisi bugün artık bilimsel üretim alanı dışına taşan bir yaygınlık kazanmıştır. Bu makalenin amacı, 1995-2013 yılları arasında Bourdieu’ye atıf yapan toplam 143 adet eserin hem niceliksel hem de niteliksel bir tahlilini yapmak ve böylece Türkiye’deki Bourdieu’nün bilimsel bir muhasebesini gerçekleştirmektir. Makalede, Bourdieu’nün kavramsal-teorik çerçevesinin zemini olan özgün araştırma tarzları bütününden ziyade (modus operandi), araştırmalarının hazır sonuçlarının kullanıma sunulduğu eserlerinin (opus operatum) Türkiye’de rağbet gördüğü varsayımı ampirik olarak sınanmıştır. Bourdieu’nün eserlerinin belli bir bütünlük ve ilişkisellik içinde okunmaması, Türkiye’deki yerleşik bilimsel üretim pratikleriyle de birleşerek, Bourdieu’nün Türkiye’de büyük ölçüde eklektik biçimde alımlanmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Pierre Bourdieu, Habitus, Alan, Bilimsel Üretim Alanı

İngilizce (English) için tıklayınız.