Orientalism’in Ardından

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

Edward Said, “paradigma kurucu bir eser” olma özelliği taşıyan Orientalism’de, Avrupa’nın Doğu ile bağlantılı kültürel, siyasî ve iktisadî çı- karlarından kaynaklanan, kökü çok eskilere uzanan bir yazı geleneğini inceledi. Kendisinden önce de oryantalizm konusunda fikirler yürütmüş ve Batılı oryantalist düşünceye -özellikle de metodolojisine- ilişkin belli eleştirilerde bulunmuş şahsiyetler oldu. Ancak hiçbiri Said’in kitabının etkisine ulaşamadı. Orientalism, yayımlanışından bugüne değin geçen 30 yılı aşkın süre içinde, sayısız tanıtım, eleştiri yazısı ve konferansa konu oldu. Bu yazıda, Orientalism’e farklı zaviyelerden yöneltilen eleştirilerden Bernard Lewis, Sadik Jalal al-Azm, Aijaz Ahmad, Leonard Binder, Fred Halliday, Michael Richardson, James Clifford’unkiler, Said’in çalışmasından daha fazla yararlanma imkanı barındırıp barındırmadıkları ve oryantalizm tartışmasına nasıl bir katkıda bulundukları perspektifinden hareketle değerlendirilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler
Oryantalizm, Tersinden Oryantalizm, Edward W. Said, Bernard Lewis, Sadik Jalal al-Azm, Aijaz Ahmad, Leonard Binder, James Clifford, Michael Richardson, Fred Halliday, C. G. Spivak.