İkinci Savaş Sonrasında Oryantalist Çalışmalar

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

Edward Said oryantalizmi “hepsi birbirine dayalı birçok şey” olarak anlamakta ve genel kabul gören anlamlarını “en kolay kabul gören akademik manası”ndan başlayarak sıralamaktaydı: “Antropolog, sosyolog, tarihçi yahut dil bilimci olsun, özel yahut genel bir açıdan Şark’ı öğreten, yazıya döken yahut araştıran kimse oryantalisttir ve yaptığı şey oryantalizmdir. (…) Oryantalizm’in daha geniş bir manası vardır: Oryantalizm ‘Doğu’ ile ‘Batı’ arasında ontolojik ve epistemolojik ayırıma dayalı bir düşünüş biçimidir. (…) Şimdi oryantalizmin üçüncü anlamına geliyorum: (…) Oryantalizm Şark ile uğraşan toplu müessesedir; yani Şark hakkında hükümlerde bulunur, Şark hakkındaki kanaatleri onayından geçirir, Şark’ı tasvir eder, tedris eder, iskân eder, yönetir; kısacası ‘Doğu’ya hâkim olmak, onu yeniden kurmak ve onun amiri olmak için’ Batı’nın bulduğu bir yoldur.”

 

Anahtar Kelimeler
Oryantalizm, II. Savaş, ABD, SSCB, Massignon, Berque, Gibb, Lewis, Grunebaum, Orta Doğu Çalışmaları

İngilizce (English) için tıklayınız.