Oryantalistlerin İstanbul’undan Bienalin İstanbul’una

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

Bu çalışmanın amacı İstanbul Bienalleri üzerinden İstanbul’a dair inşa edilen kimlik tasvirlerini tanımlayabilmektir. İstanbul, tarih boyunca farklı uygarlıklara başkentlik yapmış bir kenttir. İstanbul’un tarihsel kimliği siyasi çatışma ve gerilimler çerçevesinde belirlenmiştir. Özellikle kentin Osmanlı denetimine girmesinden sonra Doğu ve Batı uygarlıklarının karşılaşma, çatışma ve gerilimlerinde İstanbul önemli bir yer tutmaktadır. Batı sanat tarihi içinde iki uygarlığın ilişkileri üzerine güçlü temsil ve imgeler söz konusudur. İstanbul’a dair imgelere ise Rönesans’tan itibaren rastlamak mümkündür. Farklı dönemlerde farklı biçimler alan bu imgeler aynı zamanda Batı’nın Doğu’ya bakışını ve kimlik tanımlarını da içermektedir. Oryantalist düşünüşün uzantısı olan bu imgeler belli yönleriyle günümüzde de devam etmektedir. Bu bağ- lamda 1987 yılı itibariyle İstanbul’da gerçekleşen bienaller salt bir sanat hareketi değil, aynı zamanda İstanbul’un kimliğinin hem eski, hem de günümüzün makbul ve geçerli kavramları düzleminde yeniden üretildiği bir alan olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle bienaller, kentin kimliğini süreklilik ve değişim bağlamında yeniden üretme çabası olarak da düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler
İstanbul Bienali, oryantalizm, Doğu, Batı, yerel modernlikler

İngilizce (English) için tıklayınız.