POST-FİZİKÇİ MANİFESTOSU

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Çağımızda makineleşen bedenlerin oluşturdukları insani sistemler cisimsizleşirken, gerçeklik ilkelerindeki küçük farklılıklar duyarlaşmış olan insan bedeni simülakrlarında büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bugün tüm kimlikler yapı-bozuma uğrarken fizikçi kimliğinin siborg metaforu dışında kalacağını ve yapısını bozmayacığını kimse söyleyemez. Ancak fizikçilerin yeni bedenleri işgalci asker ve direnişçi canlı bomba siborgları örneğinde olduğu gibi zihinsel farklılıklar gösterecekler midir? Bu çalışmada Düzensiz Duyarlı İnsan Davranışaları Dinamiği Kuramı ışığı altında gerçeklik ilkesi olmayan ve kendi kültür ve gelenekleri ile beslenen düzensiz duyarlı dinamiklerin hala yaşadığı coğrafyalarda, bu dinamiklerin ürünlerinin kendiliğinden örgütlenmesinden oluşan insani sistemlere ilgi duyan siborgların (post-fizikçiler) oluşmasını inceliyoruz. Bu post-fizikçilerin Batı uygarlığının ürettiği hemcinslerinin tersine moderniteye muhalif ve ütopik olacaklarını, çoğrafyalarındaki modernite ideolojisi hegemonyasını biçimlendirme dayatmalarından karşı duracaklarını ve küresel tehditte karşı özgürleşmeyi sağlayacak her alanda yeni arayışlar içinde olacaklarını tartışıyoruz.

Anahtar Kelimeler
Sociology of Science, History of Science, Philosophy of Physics, Cybernetic, Utopia, Physics.

İngilizce (English) için tıklayınız.