Prens Sabahattin’in Ölümü ve 50’li Yıllarda Yeniden Gündeme Gelişi

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

Bu çalışmada Prens Sabahattin’in görüşlerinin ortaya konması veya değerlendirilmesinden ziyade, onun ölümünün ardından yeniden gündeme gelişini ele alacağız. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmamızda Prens Sabahattin’i sosyologlarımız ve siyasi tarihçilerimizin nasıl ele aldıkları konusunu değerlendirmiştik.

 

Anahtar Kelimeler
Prens Sabahattin, Jön Türkler, Comte, Durkheim, Le Play, Ziya Gökalp

İngilizce (English) için tıklayınız.