Roma’nın Yabancı Şehirlere ve Halklarına Bakışı

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu çalışmanın amacı Antikçağ’ın merkezi haline gelen ve dünyanın dört bir yanından yabancıların akınına uğrayan Roma’nın, yabancı şehirlere ve bu şehirlerin halklarına bakışını ortaya koymaktır. Çalışmamıza öncelikle Martialis’in Roma’nın Colosseum’unun tasvir edildiği De Spectaculis eserinin üçüncü epigramını, ardından Roma’dan sürgün edilmiş olan Ovidius’un Tomis kentine ve buranın halkına bakışını açıklamakla başladık. Bu açıklamaları takiben yine sürgün edilmiş olan Seneca’nın sürgün yeri Korsika ve halkına bakışı, son olaraksa Iuvenalis’in yabancılara, özellikle Mısır’a ve halkına yaklaşımı ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece, Roma’nın seçkin edebiyatçılarının gözünden, orijinal metinlerden yapılan çevirilerle, yabancı şehirler ve halkları hakkında Roma’ da genel olarak nasıl bir düşüncenin hakim olduğunu açıklamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Roma, Martialis, Ovidius, Seneca, Iuvenalis, Yabancı, Yabancı şehir

İngilizce (English) için tıklayınız.