Ruhani Mekân: Le Corbusier’ye Göre Kent

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu makale, Le Corbusier’nin kenti, insan benliğini, mekanı tahayyül etme biçimini, ünlü mimarın L’Espace lndicible (Ineffable Space / Ruhani Mekân) kavramı ile sorunlaştırmaktadır. Bilindiği gibi Le Corbusier, yirminci yüzyıl mimarlığında hem köklü bir değişimin sembolü, hem de radikal eleştirinin nesnesidir. Yirminci yüzyıl mimarlığında aynı rolü oynayabilen çok az aktör bulunmaktadır. L’Espace lndicible kavramı, Le Corbusier’nin evrensel bir ölçek olarak geliştirdiği Modulor’un temel kavramlarından biridir. Ancak bu kavram, özcü bir görsellik anlayışını yansıtmasından ve kentin karmaşıklığını göz ardı etmesinden dolayı eleştirilir. Bu makalede Le Corbusier’nin kavramı, Jung’un ‘temenos’ kavramı aracılığıyla eleştirilmekte. Le Corbusier’nin yaratım sürecinikapalı süreçler olarak mitleştirmesi, Agamben’in radikal kamp eleştirisi ile birlikte ele alınarak tartışılmaktadır. Agamben’in, insan bedeninin artık geri dönülmemecesine küresel bir açık hava hapishanesine kapatıldığı iddiası, Le Corbusier’nin modulorik ideallerinin gerçekleşmiş hali gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Le Corbusier, Modulor, Biyopolitika, Kent, "Ineffable Space" ("L'Espace lndicible").

İngilizce (English) için tıklayınız.