Rusya’da Sosyoloji Öğretimi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Rus Sosyolojisi Avrupalı düşünürlerin fikirlerini takip etmenin özgün bir neticesi olmuştur. Rusya’ da Sosyoloji ve öğretimi başlangıç, suskunluk ve son 20 yıla ait yeniden gündeme gelme safhalarını yaşamıştır. Günümüzde Rus
sosyologları toplumun Sosyolojiden bihaber kaldığını dile getirirken Sosyolojinin öğretim düzeyini de sorgulamaktadır. Sosyoloji öğretimi yapan kurumlarının bir anda çoğaldığı Rusya’ da Rus ortak bir müfredat uyarınca eğitim verilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Rusya' da Sosyoloji öğretimi, Sosyoloji öğretimi, Rusya' da Sosyoloji

İngilizce (English) için tıklayınız.