SADULLAH PAŞA’NIN 19 ASIR MANZUMESİ BAĞLAMINDA OSMANLI’DA BİLGİNİN TOPLUMSAL TARİHİNE BİR BAKIŞ

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Osmanlı toplumunda bilgi üreten iki kesim bulunmaktadır: Ulema ve Kalemiye. Klasik karizmatik geleneksel Osmanlı düzeni Ulemanın ürettiği bilgi üzerinden şekillenir.Sanayi devrimi sonrası Avrupa’nın askeri, ekonomik ve epistemik meydan okumasına karşı Kalemiye Avrupanın teknik ve bilimi ile hem Avrupa’nın emperyal istilasına karşı koyacağını hem de ülkedeki otoriter yönetime karşı yeni bir düzen oluşturacaklarını düşündüler. Sadullah Paşanın 19. Asır Manzumesi yaşanan bu çatışmayı yansıtan bir metin olarak önemlidir. Biz 19. Asır Manzumesi bağlamında Osmanlı’da bilgi iktidar ilişkisini ele alacağız

Anahtar Kelimeler
Knowlodge, Kalemiye, Ülema, Erope Civilisation, Tanzimat generation

İngilizce (English) için tıklayınız.