San Francisco Konferansı Sonrası Dünyada Türkiye’nin Yer Arayışı

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

San Francisco Konferansı 26 Nisan 1945’de toplanmıştır. Türkiye’nin de katıldığı konferans Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluşundaki son adımdır ve bunalımlı bir sürecin sonuna işaret etmesi bakımından önemlidir. Bilindiği gibi 1940’lı yılları dünya çapında etkileri hissedilen II. Dünya Savaşı ve uluslararası diplomasi simgelemektedir. Türkiye’de ise bu yıllar İsmet İnönü liderliğinde Tek Parti yönetimiyle geçiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan  yirmibeş yıl sonra, dünya güç dengelerinin değişmesiyle birlikte yeniden bir yer ve rol arayışı içine girmek zorunda kalınacaktı. Ancak savaş yıllarının ciddi riskleri karşısında son derece ihtiyatlı bir dış politika sergilenmiş, savaşan bloklardan birine katılmak için kesin bir tercihte bulunulmamıştı. Yani Türkiye hem Mihver devletleriyle, hem de Müttefiklerle ilişki halinde ve savaş dışı bir rol benimsemişti. Ancak bu savaş dışı kalma politikası hiç kolay gerçekleştirilememiş, Boğazlar Türkiye’nin savaşa girmesi için baskı unsuru olmuştu. Bu koşullar altında Türkiye Batı’nın yanında yer alma tercihini daha net bir politika haline getirmek zorunda kalacak ve hatta, savaş sonunda dünya güç dengesi içinde lider konumda bulunan ABD, yer arayışında tercih edilen ülke olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler
San Fransisco Konferansı, ABD, SSCB, NATO, Türk Dış Politikası, 1950'ler

İngilizce (English) için tıklayınız.