San Francisco Sonrası Dünya

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

San Francisco sonrası dünya, II. Dünya Savaşı sonrası dünyadır. 1945’te düzenlenen San Francisco Konferansı, Türkiye dahil 51 devletin B.M. Antlaşmasını imzalaması ile BM örgütünün kuruluşu neticelenmiştir. Konferans, savaş sonrasında Batılı güçler arasında nüfuz alanlarının belirlenmesi ve egemenlik ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Yalta’dan başlayarak bir dizi görüşmelerin nihayetinde gerçekleştirilmiştir. BM Örgütü bütünüyle II. Dünya savaşı sonrasında Batının dünya egemenliğini bir sistem halinde düzenleme, bunu sürdürme ve bu düzlemde karşılaştığı sorunlara kurumsal ve en üst düzeyde müdahale etmeye yönelik bir kurumsal mekanizma olarak ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler
San Fransisco Konferansı, BM, II. Dünya Savaşı

İngilizce (English) için tıklayınız.