Şarkiyatçılığın Aynasında Türkiye Suretleri: Britanya Basınında Türkiye’nin AB Üyeliğine İlişkin Haberlerde Şarkiyatçı Söylem

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

Temel söylem kaynağı olarak medya anlatıları ve özellikle haberler ulusların ve ulusal kimliklerin inşa ve temsilinde özel bir rol oynarlar. Bu nedenle Türkiye ve Türk kimliğinin Batı medyasında nasıl inşa edildiğini anlayabilmek için haber söylem stratejileri incelenmelidir. Bu çalışma, Britanya basınının iki önemli gazetesi olan The Guardian ve The Times’ da Türkiye ve Türk kimliğinin Şarkiyatçı inşasına ilişkin sorunlara işaret etmektedir. Liberal ve muhafazakâr nitelikteki bu iki gazetenin de Türkiye’yi Avrupadışı bir mekân ve kültür ve Türk kimliğini de grupdışı-öteki olarak temsil eden Şarkiyatçı bir söylemi yeniden ürettiklerini tartışmaktadır. The Guardian ve The Times gazetelerinin Türkiye’ye ilişkin haberlerinde inşa edilen Şarkiyatçı söylem kullanılan göndergesel, adlandırma ve yüklem stratejilerinde açıkça görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şarkiyatçılık, eleştirel söylem analizi, Britanya basını, Türkiye ve Türk kimliğinin inşası

İngilizce (English) için tıklayınız.