Şeffaflaşma Aracı Olarak Bilgi Edinme ve Araştırma Hakkı

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Demokratik yönetim uygulamalarından biri olan şeffaflık, devletin bilgi verme ödevi ile bilgi edinme ve araştınna hakkı yoluyla sağlanabilmektedir. Bu uygulamaların hayata geçirilmesi, yönetim sorumluluklarının paylaşılması ve kamunun devlet yönetimini denetlemesi anlamına gelmektedir. Sorumlulukların paylaşılması ve denetim hakkının tanınması ise sınırsız değildir. Zira birinci ve ikinci kişilerin yanında ü.üncü kişilerin haklarının korunması da önemlidir. Taraflara ait bu hakların etkin şekilde korunabilmesinde, kurumların evrak kayıt ve belge yönetim sistemlerinin kurulması, kurumsal ve arşivsel belgelere erişim hakkının sınırlarının kesin şekilde belirlenmesi çalışmalarını yürüten arşivcilerin rolü büyüktür.

Anahtar Kelimeler
Bilgi edinme, arşivlerde araştırma, şeffaflık, arşivcilik

İngilizce (English) için tıklayınız.