Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Ayvalık

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Araştırmamıza konu olan Ayvalık şehri ülkemizin batısında, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, Edremit Körfezi’nin güney ucunda yer almaktadır. Şehir 18. yy’ın ikinci yarısı ve 19. yy’da ticari etkinliği ve zenginliği, kültürel ve entelektüel düzeyiyle Akdeniz kıyılarının en tanınmış yerleşimlerinden birisi haline gelmişti. Günümüzde 16 mahalleden oluşan şehirde toplam 35.986 kişi yaşamaktadır. Ayvalık merkez bucağına bağlı 9, Altınova bucağına bağlı 8 olmak üzere, 17 köyde toplam 26.424 kişi olan kırsal nüfusa hizmet vermektedir. Ayvalık şehri çok çeşitli kentsel fonksiyonlara sahihtir. İktisadi, idari ve kültürel fonksiyonlar şehirde oldukça gelişmiştir. Faal nüfusun% 37.7’si hizmet,% 24.3’ü ticaret,% 16.7’si sanayi,% 6.8’i tarım sektöründe çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, Şehir, Fonksiyon, Ayvalık

İngilizce (English) için tıklayınız.