Şehir, Tarih, Sosyoloji: Korkut Tuna’nın Şehir Yaklaşımı

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Korkut Tuna’nın Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme başlıklı çalışması, bu yazının ana konusudur. Sosyoloji biliminin kent/şehir ile olan ilişkisi kuruluşundan beri sürmektedir. 19. Yüzyıldan itibaren toplumların sorunlarının değişmesi ile, kent/şehirlerde g.rünür hale gelen bu sorunlara yönelik kuramsal ve ampirik çalışmalar yapıldı. Türk sosyolojisinde de kent/şehir çalışmaları Batı’daki örneklerine benzer biçimde gelişti. Kent, kentleşme, kentlileşme süreçlerinin okunması ‘modernleşme’ temelinde yürüdü. Türkiye’de kent/şehir çalışmaları ve araştırmaları farklı disiplinlerin konusu oldu. Bu farklılık ve çeşitlenmenin yarattığı bilgi birikiminin olumlu sonuçlarının yanı sıra yaklaşımlardaki ortaklık, Tuna’nın çalışmasını özellikli kılar. Tuna’nın çalışması şehirlerin ortaya çıkışını tarihsel bir bütünlük içerisinde ele almasıyla farklıdır. Çalışmanın geniş özetinin verildiği bu yazı, onun ‘sistemleştirme denemesi’nin hatırlanmasını ve özgün yerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji ve kent, Türk Sosyolojisi ve kent, tarihte ilk şehirler, Doğu ve Batı şehir örgütlenmesi.

İngilizce (English) için tıklayınız.