Şehircilik Sorunlarının Ağırlaşmasında Hukukun Rolü Hakkında Düşünceler

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Şehircilik çok boyutlu ve mültidisipliner yaklaşımı gerektiren bir alandır. İmar Hukukunun şehirciliğin gelişimi bakımından önemli bir işlevi bulunmaktadır. İmar Hukuku anlayışından hareketle mevzuatın oluşumu ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar giderek ağırlaşmaktadır. Ülkemizde İmar mevzuatının şehirleşmenin oluşumunda olumsuz etkilerinin olduğu, birçok sorunun kanuna aykırılıktan değil, kanuna uygun ama hukuken kabul edilemez yaklaşımlardan/uygulamalardan kaynaklandığı görülmelidir.

Anahtar Kelimeler
Şehircilik, Hukuki boyutu, İmar Hukuku, İmar Kanunu

İngilizce (English) için tıklayınız.