Shakespeare’in Ütopyasında Siyaset ve Toplumsal Düzen – Fırtına’nın Düşündürdükleri

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Bu makalede William Shakespeare’in “The Tempest” oyunu Rönesans dönemine özgü ütopya metinleriyle (Thomas More’un “Utopia”sı, Francis Bacon’ın “Nova Atlantis”i ve Thoma Campanella’nın “Civitas Solis”i) karşılaştırılmalı bir biçimde incelenmektedir. Genel bir bakışla, ele alınan metinlerin üç boyutta ortaklaştığı söylenebilir: a) Öykülemelerinin Avrupa uygarlığından uzak bir Ada’da geçmesi; b) Ada’da kurulu düzen gerçek bir commonwealth‘in, yani tüm halkın refahını sağlayacak siyasi bir yapının nasıl inşa edilebileceğinin sorgulanması ve c) kamusal hayatın organize edilmesi açısından kadın-erkek ilişkilerine ve evlilik kurumuna dair yaptırımlara özel önem verilmesi. Bununla birlikte, Fırtına‘nın ayırdedici özelliği, onun bünyesinde barındırdığı ütopyalara özgü söylemlerle anlatısının her bir boyutunda kurduğu eleştirel ilişkide gizlidir. Bu eleştirellik Shakespeare’in hayata bakışından kaynaklanır ve Fırtına‘yı ütopyalardakinden bambaşka bir boyuta taşır. Bu nedenle, makale boyunca Fırtına‘nın hem bir ütopya metni, hem de bir ütopya eleştirisi olarak okunması denenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler
Utopia; Renaissance; Shakespeare; The Tempest

İngilizce (English) için tıklayınız.