Simülasyon Dünyasında Çingeneler Zamanı Üzerinden Post-modern Batılı Bilginin Bir Kritiği

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

1960′ lı yıllarla birlikte Batılı bilginin post-modern kuram teşebbüsleri her yeri hızlı bir şekilde sarmaktadır. Bu makalede düzensiz yapılaşma ve hareketlere sahip ender topluluklardan olan Çingeneler üzerinden bu projelerin simülasyon dünyasında bir kritiğini yapacağız. Çingene topluluğunun şimdisi sonrasındaki yapı-söküm hareketlenmelerini konu alan özellikle post-modern edebiyat ve sinema denemeierinin post-modern kodlarını tartışırken insani sistemlerde uygulamaları olan farklı gerçeklik ilkelerine sahip iki simülasyon kuramı bize yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Çingeneler, Batılı bilgi, Çingeneler Zamanı, simulasyon, post-fizik

İngilizce (English) için tıklayınız.