Sistem ve/veya Eleştiri: Mehmet İzzet’in Sosyoloji Anlayışı

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Bu çalışmada Mehmet İzzet’in Gökalpçi sistemin hem destekçisi olan hem de bu sisteme eleştirel yaklaşan bir sosyolog olarak portresini; düşünürün entelektüel arka planını, ele aldığı önemli sorular ve eserleri üzerinden tasvir etmeye çalışacağız. Bu maksatla öncelikle İzzet’in düşüncesini biçimlendiren dogmatizm ve eleştirellik veya Mustafa Şekip Tunç’un ifadesiyle “parça fikir-bütün fikir” diyalektiğini araştıracağız. Daha sonra döneminin tartışmalarında İzzet’i öne çıkaran büyük adam ve cemiyet ilişkisine yönelik yaklaşımını ve millet ethosu hakkındaki soruşturmasını irdeleyeceğiz. Daha sonra İzzet’in Yeni içtimaiyat dersleri’nde resmettiği toplum tasavvurunu ele alacağız. Böylece sosyologumuzun sosyoloji tarihinin yazımında niçin unutulduğu veya özgün duruşunun soluklaştığını cevaplamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Bütün-Fikir, İroni, Büyük Adam, İdeal, Millet, Pedagoji

İngilizce (English) için tıklayınız.