Sokaklardan “Club”lara: Alman-Türk Gençliğinin Müzik Serüveni

Yazar/lar: Serhat Güney, Cem Pekman, Bülent Kabaş

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Bu çalışma genç kuşak Alman-Türklerin Berlin’deki müzik üretiminin dinamiklerini ele almaktadır. Çalışmanın temel sorusu, bağdaştırıcı kültür yaklaşımı çerçevesinde, kültürel dönüşümün genç kuşağın müzik üretimini nasıl etkileyip değiştirdiğidir. Araştırma, özellikle 2000’ler ertesinde genç Türk göçmen kuşağın, Berlin’in çokkültürlü müzik sahnesinde daha görünür hale geldiğini; önceki kuşakların anavatan odaklı müziğinden ayrışarak özellikle hiphop ve elektronik müzik alanlarında farklı üretimlere doğru gittiğini ortaya koymaktadır. “Eski” göçmen müziğinin katı diyasporik tonu ile karşılaştırıldı- ğında; yeni kuşakların müziği esnek, açık, farklılıkları hazmeden ve sentezci bir karakter taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Diyaspora, Müzik, Hiphop, Berlin, Kültürel Dönüşüm

İngilizce (English) için tıklayınız.