SOSYAL BİLİMLERİ YENİDEN KURGULAMAK: AVRUPA-MERKEZCİ YAKLAŞIMLARIN AŞILMASI ÇABALARI

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Son yıllarda toplum bilimlerinde ciddi bir kırılma yaşanıyor. Bu kırılmada özellikle toplum bilimlerinin kurumsallaştığı yüzyıl olan XIX. yüzyıl şartlarının bir uzantısı olarak inşa edilen sosyal bilim algısı ve anlayışının büyük oranda aşılmasının önemli bir payı bulunmaktadır. Bu durum, sosyal bilim yapmayı hem zorlaştırmakta hem de yeni imkanların önünü açmaktadır. Bir açıdan sosyal bilimin dayanmak zorunda olduğu bilimsellik tabanı çeşitli tartışmalara konu olmaktadır. Öte yandan ise sosyal bilimlerin girilen yeni dönem ile başka imkanlara da kapı araladığı söylenmektedir. XIX. yüzyıldan günümüze ortaya çıkan sosyal bilim algısına egemen olan etnocentirisism, oryantalizm ve Avrup-merkezcilik çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle içine girilen yeni dönemde, sosyal bilim çalışmaları her toplumun kendi çıkarları ekseninde yeniden inşa edilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler
Eurocentrism, orientalism, social sciences

İngilizce (English) için tıklayınız.