SOSYAL PSİKOLOJİ’NİN SOSYAL KAVRAMINA DAİR ÖNERİLER

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Sosyal psikoloji, psikoloji disiplini içinde, sosyal davranışın açıklanması, toplumsal düzeyde bireyin aldığı rol ve toplumsal süreçlerin birey üzerindeki etkilerini inceler. Bu konular deneysel anlamda çözüm üretilmesi kolay olmayan konulardır. Günümüzde deneysel yöntem ve sosyal psikolojinin bugüne dek benimsediği araştırma nesnesi hakkında önemli değişimler vardır. Psikolojinin bağımsız bir disiplin olma çabası insanın iki farklı halini tanımlama girişimi ile başlar. Bu hallerden biri bireyin kendi başına olduğu diğeri ise birden fazla bireyin bir arada olduğu hallerdir. Sosyal psikoloji ya da insanın sosyal davranışı, psikoloji disiplini oluşturulurken neredeyse kesin sınırlarla psikoloji anlayışının dışında tutulmuştur. Bilim olma çabası içinde bu gelgitleri yaşayan sosyal psikolojinin en önemli meselelerinden biri, sosyal psikolojinin araştırma nesnesinin ne olacağı, sorularını kime, kimlere ya da neye soracağı ve tüm bunların yanı sıra hangi yolla ve kaynaklarla sorduğu soruların cevaplarını yorumlayacağıdır.

 

Anahtar Kelimeler
Psychology, social psychology, social, social behaviors.

İngilizce (English) için tıklayınız.