Sosyalist Ütopya ve Modernite: Morris’in Hiçbiyerden Haberler’i

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

19. yüzyılın son dönemlerinde ‘sosyalist’ ütopya olarak adlandırılan türün temsilcilerinden biri de Hiçbiryerden Haberler‘i ile William Morris olarak kabul edilir. Morris’in ütopyası her ne kadar ‘sosyalist’ olarak kabul edilse de, bu ütopik metinde modernitenin temel prensiplerinden ciddi kopuş noktaları belirlemek mümkündür. Çünkü, Morris’in ütopyasında 14. yüzyılın komünizmini kurmaya yönelik belirgin romantik arayışlar yer almaktadır. Metinde varolan romantik öğeler, moderniteyle olduğu kadar sosyalizmle de uyumsuzluk yaratmaktadır. Aynı zamanda, Morris’in ütopyasında, sosyalizm ve modernite arasında belirgin bir gerginlik oluşmaktadır. Temel tez, Morris’in ütopyasının modern olmadığı ve bu nedenle de sosyalist olarak adlandırılamayacağı, bunun yerine ‘Romantik Komünist’ olarak sınıflandırmanın daha geçerli olacağıdır.

 

Anahtar Kelimeler
Socialist Utopias of the 19th Century; William Morris; News from Nowhere; Modernity; Romantic Communism

İngilizce (English) için tıklayınız.