Sosyolojinin Konusu Olarak Ordu ve Asker: Askeri Sosyoloji

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

Askeri sosyoloji, İkinci Dünya Savaşı süresince Amerikan ordusu içerisinde yapılan sosyal psikolojik araştırmalarla birlikte, sosyolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkmıştır. Ordu içi çalışmalarla ortaya çıkan bu alan, daha sonra akademide de bir ilgi haline gelmiştir. Bu makalede askeri sosyolojinin, sosyoloji disiplini içerisindeki kaynakları, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaşın hemen sonrasında bir disiplin olarak gelişmesi konu edilmiştir. Kurumlaşma dinamiklerini müteakip Soğuk Savaş ve Vietnam Savaşı dönemlerinde, askeri sosyolojide gündeme gelen yeni meseleler ele alınmış ve günümüzdeki yönelimlere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Avrupa’da askeri sosyoloji çalışmalarının tarihsel ve tematik seyri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Askeri sosyoloji, askeri sosyolojinin konuları, İkinci Dünya Savaşı, askeri sosyoloji literatürü, Avrupa’da askeri sosyoloji, Soğuk Savaş, Vietnam Savaşı

İngilizce (English) için tıklayınız.